Björkmans Glasmästeri AB
Västeråsvägen 5
734 32 Hallstahammar
Tel: 0220-104 31
E-post: info@bjorkmansglas.se
Öppettider: Månd – Fred 07.00 – 17.00
Lunch: 12.00 - 13.00
Bilglas
Glasmästeri
Solskydd
 Välkommen till
Björkmans Glasmästeri

Björkmans Glasmästeri AB startades 1946 av Gösta Björkman i Hallstahammar. Företaget övertogs 1966 av Kjell och Britt Johansson. I dag driver deras son Per Johansson
företaget tillsammans med Thomas Kolsvik m fl.

Björkmans Glasmästeri är ett modernt glasmästeri som arbetar med glas i reparationer, nybyggnation, bilar, konst- och blyglas, inredning, uterum, inramningar, glasjour och solskydd.

Företaget har västra Mälardalen som sin hemmamarknad, men tar även uppdrag och beställningar i hela Sverige.
– Glas har utvecklats enormt de senaste åren. Många ser kanske på glas som ett skört material som sitter i fönster enbart för att släppa in ljus. Men numera kan man få glas att fylla en rad nya funktioner, t ex energibesparande, säkerhet, självrengörande, solskydd och buller.

– Dessutom kan man få mycket stora glas i finurliga konstruktioner till skjutdörrar, inredningar, uterum – ja, till med i golv och tak. För man kan faktiskt bygga hus helt och hålet i glas, så starkt och funktionellt kan det vara, säger Kjell Johansson, glasmästare med mästarbrev och ovärderlig erfarenhet samt kompetens för de nya tekniskt avancerade produkterna.